Gå till innehållet

JHL kräver klara löften om att anställningsvillkoren bevaras: en tredje strejk inleds vid bolaget

Infragiganten Destia ämnar skära ner arbetstagarnas löner med tusentals euro i året och vägrar förhandla om anställningsvillkor med fackförbundet JHL. JHL fortsätter striden om bolagets anställningsvillkor med en ny strejk vid Destia den 28 till 30 juni.

JHL blir återigen tvunget att inleda en strejk vid infrastrukturbolaget Destia. Bolaget planerar byte av kollektivavtal, vilket skulle skära ner arbetstagarnas årsinkomst med över tusen euro. Till exempel ersättningarna som betalas för tjänsteresor skulle skäras ner med nästan hälften.

JHL kräver ett skriftligt löfte av bolaget om att trygga anställningsvillkoren även om man övergår till ett annat kollektivavtal.

– Jag har diskuterat med Destias ledning om situationen och anställningsvillkoren vid bolaget. Det verkar som om bolaget är mycket ovilligt att komma överens om någonting alls, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

JHL utlyser arbetena vid Destia och Oulun Energia Urakointi i strejk från 28 till 30 juni. Strejken inleds måndagen den 28 juni klockan 00.00 och avslutas onsdagen den 30 juni klockan 24.00. Arbetstagare inom andra förbund utför inte strejkbelagt arbete.

Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom. Dessutom har jouren för trafikljusfel och fel i elnätet samt arbetsuppgifterna vid Destia Rail avgränsats från strejken.

JHL kräver också att Destia håller kvar JHL:s förtroendemannasystem i bolaget. Dessutom ska man för Destias elektriker också i fortsättningen tillämpa Energi- och ICT-branschens kollektivavtal.

Mer information:
Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772
Avtalsexpert Jussi Päiviö 040 578 5916