Gå till innehållet

JHL inleder tre dagars strejk vid Destia: Bolaget ämnar skära ner arbetstagarnas löner med upp till 10 procent

Det framgångsrika storföretaget inom infrastruktur Destia ämnar trampa ner lönerna och byta till ett billigare kollektivavtal. Förändringen kostar arbetstagarna minst hundratals euro i året. Fackförbundet JHL inleder en strejk med vilken man motsätter sig försämrade anställningsvillkor. Företagets alla arbetstagare strejkar den 8–10 juni.

Destia går på miljonvinst men ämnar ändå byta ut det nuvarande kollektivavtalet mot ett nytt och billigare. Priset för trixandet betalas av bolagets arbetstagare. Deras årsintäkter minskar med hundratals eller till och med upp till tusen euro. Lönerean gäller totalt cirka 1 000 personer.

För närvarande följer Destia kollektivavtalet mellan Paltan och JHL. Destia ämnar ansluta sig till infra-branschens kollektivavtal, vars parter är Rakennusteollisuus och Byggnadsförbundet. Förändringen träder i kraft från början av år 2022.

I det av Destia ägda företaget Oulun Energia Urakointi är lönesänkningen ännu större. För närvarande följs energi- och ICT-branschens kollektivavtal.

– Upp till 10 procent försvinner av årsinkomsterna. Destias ledning kör över anställningsvillkoren med ångvält, sammanfattar Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

JHL kräver att Destia avsäger sig de nedriga planerna och håller sig till det nuvarande kollektivavtalet. Fackförbundet har upprepade gånger varit i kontakt med bolaget för att nå en lösning förhandlingsvägen. Destias ledning besvarar inte ens kontaktförfrågningarna. JHL:s enda sätt att försvara anställningsvillkoren är med strejk.

JHL utlyser strejk vid Destia och Oulun Energia Urakointi från 8 till 10 juni. Strejken börjar tisdagen den 8 juni klockan 00:00 och slutar torsdagen den 10 juni klockan 24:00. Arbetstagare inom andra förbund utför inte strejkbelagt arbete.

Strejken stoppar bland annat Destias vägarbeten och avbryter vägunderhållet. Strejken kan förorsaka trafikstockning på landsvägarna. Strejken förorsakar också förseningar inom tågtrafiken eftersom Destia Rails arbetstagare också strejkar.

Avtalsförändringen föranleds inte av ekonomiska behov. Destia-koncernen gjorde nästan 11 miljoner euros vinst förra året. En del av bolagets inkomster betalas direkt ur skattebetalarnas kassa. Bolaget står bland annat för den omfattande renoveringen av Tavastvägen i Helsingfors och tunneln under Helsingfors järnvägsstation. Kostnaderna för arbetena uppgår till totalt 40 miljoner euro.

– Vinstmaximering genom lönesänkning är orättvist och kollektivavtalsshopping strider mot bolagets värden. Destia säger på sin webbplats att man respekterar bindande kollektivavtal. I verkligheten högaktar bolaget endast sina enorma inkomster, säger Niemi-Laine.

Mer information

ordförande Päivi-Niemi-Laine 040 702 4772
avtalsexpert Jussi Päiviö 040 578 5916