Gå till innehållet

JHL motsätter sig kraftigt skrotandet av avtalssystemet: ”Om arbetsgivarna försöker pressa ner inkomstnivån genom att överföra avtalen till lokal eller till och med arbetstagarnivå, kommer vi inte att stå bredvid och se på.”

Teknologiindustrins beslut att lösgöra sig från kollektivavtalen sätter hela det finländska arbetsmarknadssystemet i gungning, säger Päivi Niemi-Laine, ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Inkommande höst inleds en ny avtalsomgång som kan bli stormig.

Arbetsgivarna äventyrar på flit arbetsfreden i Finland, precis då man borde få ekonomin i rullning under den förlängda coronapandemin. Teknologiindustrins beslut att lösgöra sig från kollektivavtalen hotar undergräva arbetsmarknadssystemet i Finland.

– Teknologiindustrin sätter arbetsfreden, förhandlingarna om anställningsvillkor, pensionssystemet och arbetslöshetsskyddet i vågskålen. Alla de här frågorna är knutna till systement med kollektivavtal. Är det så här som arbetsgivaren tar ansvar för ekonomin, då Finland borde fås på fötter efter coronan, undrar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Niemi-Laine betonar att JHL är beredd att utveckla det finländska arbetslivet. JHL understöder lokala avtal då arbetsgivaren är beredd att förhandla på ett öppet sätt om anställningsvillkor och förhandlingsparterna visar förtroende för varann. Inom JHL:s branscher förekommer den här formen av avtalande redan i stor utsträckning. Om man med lokala avtal försöker försämra arbetstagarnas inkomstnivå, kommer JHL inte att stå bredvid och se på.

– Vi kan inte stå oberörda om arbetsgivarna under inkommande avtalshöst försöker fiffla de finländska arbetstagarna under fattigdomsgränsen. Fackförbundets viktigaste uppgift är att försvara sina medlemmars arbetsvillkor, vid behov med hårda tag.

JHL är ett mångprofessionellt fackförbund. Teknologiindustrins lösning har troligen ingen snabb inverkan på statens, kommuneras eller kyrkans anställningsvillkor eftersom avtalandet om dem och arbetsgivarens organisering baserar sig på lag. JHL följer noggrant med vilka inverkningar teknologiindustrins beslut har på den finländska arbetsmarknaden.

JHL har en stark tro på man med de nuvarande avtalsparterna kan utveckla det nuvarande avtalssystemet och att kollektivavtalen också i framtiden sluts i gott samarbete.

Teknologiindustrin rf avstår från den riksomfattande praxisen med kollektivavtal och ansvaret för riksomfattande kollektivavtal övergår till en ny arbetsgivarorganisation, Teknologiindustrins arbetsgivare.

Mer information:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772