Gå till innehållet

Lagändringen om höjning av den yrkesbaserade pensionsåldern förblir i kraft, Europadomstolen tar inte upp JHL:s klagan för behandling

Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen) tar inte upp den klagan som gäller höjning av de yrkesbaserade pensionsåldrarna i Finland för behandling. JHL överklagade tillsammans med två andra fackförbund ärendet för behandling i domstolen.

JHL, lärarfacket OAJ och Finlands Polisorganisationers Förbund (SPJL) har lidit nederlag i frågan som gäller höjning av de yrkesbaserade pensionsåldrarna i Finland. Förbunden hade överklagat pensionsreformen 2017 till Europadomstolen. Domstolen ansåg att det inte fanns grunder för överklagandet och ärendet tas inte upp för behandling.

Fackförbunden hade överklagat pensionsfrågan till de nationella instanserna för sökande av ändring innan de överklagade till Europadomstolen. Överklagandet gällde de yrkesbaserade pensionsåldrarna inom den offentliga sektorn. De höjdes i samband med pensionsreformen som trädde i kraft år 2017.

Enligt fackförbundet bröt höjningen av pensionsåldern mot det egendomsskydd som avses i grundlagen.

I samband med pensionsreformen höjdes de yrkesbaserade pensionsåldrarna med tre månader per år från och med år 2018. Pensionsåldern stiger med högst två år. Personer som före 1.7.1989 har varit i statens eller kommunens tjänst och som skriftligen inom utsatt tid valde rätten till yrkesbaserad pensionsålder har rätt till lägre yrkesbaserad pensionsålder.

Europadomstolens beslut kan inte överklagas, så detta beslut är slutgiltigt. JHL anser att beslutet är beklagligt.