Gå till innehållet

JHL:s stjärnproffs erbjuder familjer en 18 års garanti som underlättar vardagen

Då man lever med ett barn eller en tonåring kan man hamna på gränsen av vad man klarar av. JHL:s stjärnproffs inom barnskyddet stöder familjer för att familjernas vardag ska vara så trygg och bra som möjligt. Våren 2021 lyfter fackförbundet fram proffsen inom barnskyddet och deras arbete.

Ibland tar familjevardagen alla krafter och det verkar inte finnas lösningar på problem. Då behöver man stöd som ges av proffs bland annat i barnrådgivningen och på daghem och skolor.

JHL:s stjärnproffs inom barnskyddet hjälper familjer för att vardagen skulle vara så trygg och bra som möjligt.

Första stödet kan finnas i barnrådgivningen

Föräldrarna kan få stöd inom barnskyddet redan innan barnet har fötts. Detta kan hända till exempel då barnets biologiska mamma berättar i barnrådgivningen att hon använder droger sporadiskt. Då görs en föregripande barnskyddsanmälan om saken. Då den beräknade tiden närmar sig, söker man en plats för familjen på ett mödrahem som specialiserat sig på föräldrar som använder berusningsmedel.

Efter att barnet har fötts flyttar familjen till mödrahemmet, man slutar använda berusningsmedel och hittar nytt innehåll till livet. Den lilla babyn betyder allt för sina vårdnadshavare. Då familjen flyttar till ett eget hem, får de stöd av effektiviserat familjearbete och missbrukarvårdens öppna tjänster.

Barnskyddet stöder familjer

JHL:s medlemmar jobbar som proffs i barnskyddets alla delområden: i öppenvård, vård utom hemmet och eftervård.  Till sina utbildningar är medlemmarna bland annat socialarbetare, socionomer (YH), sjukskötare och närvårdare.

Det finns en otalig mängd yrkesbeteckningar bland JHL:s medlemmar. De jobbar bland annat som socialarbetare inom barnskyddet, socialhandledare, familjearbetare och handledare på barnhem.

Syftet med barnskyddet är att stöda föräldrar i uppfostran av barn och unga samt att påverka barnens uppväxtförhållanden. I praktiken kan man inom barnskyddet erbjuda barnfamiljer precis samma tjänster som kommunerna erbjuder. Ett stort antal JHL-proffs jobbar också inom dessa tjänster.

Som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård måste familjerna erbjudas rätt mängd stöd i rätt tid.  Barnskyddets klienter har också rätt till särskilt stöd, till exempel specialfamiljevård.

Våren 2021 börjar JHL en kampanj som lyfter fram det viktiga arbete som proffs inom barnskyddet gör. Följ kampanjen på sociala medier under hashtagen #18årsgaranti.