Gå till innehållet

JHL kräver fortsatt ekonomisk stimulans: ”Nu är det dags att satsa på tjänster och arbetsplatser”

Staten måste fortsätta stimulera ekonomin tills Finland ordentligthar återhämtat sig från det ekonomiska trångmål som coronapandemin har förorsakat, kräver JHL. Vi måste få fart på den ekonomiska tillväxten genom att satsa mer pengar på arbetskraftsservice. Vi måste också hjälpa en större andel unga, äldre och invandrare att hitta sysselsättning.

Arbetsmarknaden och konsumtionen återhämtar sig inte genast då Finlands befolkning har vaccinerats mot coronaviruset. Staten måste stöda ekonomisk tillväxt med stimulerande finanspolitik tills Finland kommit helt på fötter igen, kräver Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Annars är risken stor att den ekonomiska tillväxten stagnerar, som efter finanskrisen 2008.

– Nu lönar det sig att satsa på tjänster och tillräckliga sysselsättningsmöjligheter i Finland. Det vore ett stort misstag att balansera ekonomin med drastiska nedskärningar i utgifterna, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Finlands ekonomi och invånarnas levnadsstandard kan höjas genom att förbättra sysselsättningsgraden. Det förutsätter en aktiv arbetskraftspolitik.

– Sysselsättningsgraden bland unga är förhållandevis låg i Finland. Samma problem gäller de äldre. Det lönar sig för staten att finansiera arbetskraftsservicen mer än i nuläget för att bättre matcha arbetstagare med arbetstillfällen, förklarar Niemi-Laine.

Ett sätt att förbättra sysselsättningen är läroavtalsutbildning som staten kan underlätta med lönestöd. Det är ett effektivt sätt att utbilda proffs till branscher som lider av brist på arbetskraft.

Då det gäller höjningen av sysselsättningsgraden behöver man också beakta barnfamiljernas och invandrarnas ställning.

– Sysselsättningen är svagare i familjer med bara en boförälder. Skillnaden mellan barnfamiljer kan jämnas ut med en lättare tillgång till barnavård jämfört med nuläget. Sysselsättningen av invandrare kunde förbättras till exempel genom ökad utbildning.

Mer information:

Ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772