Gå till innehållet

JHL: Den bindande vårdardimensioneringen framskrider äntligen, vårdbiträdena underlättar bristen på arbetskraft inom äldreomsorgen

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine gläder sig över att vårdardimensioneringen äntligen kommer in i lagstiftningen. Lagen behövs eftersom branschens problem inte har lösts genom rekommendationer. Bristen på arbetskraft inom äldreomsorgen underlättas av vårdbiträden som i fortsättningen kan räknas in i vårdardimensioneringen.

Regeringen ger sin proposition om vårdardimensioneringen till riksdagen idag, den 6 februari. Ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Päivi Niemi-Laine, är nöjd över att frågan äntligen framskrider till beslut.

– En bindande vårdardimensionering behövs inom äldreomsorgen eftersom branschens problem inte har kunnat lösas med kvalitetsrekommendationer. Ännu år 2018 fanns det nästan 100 enheter inom äldreomsorgen som hade färre anställda än antalet i rekommendationen.

I praktiken innebär bristen på arbetstagare att närvårdarna inte hinner utföra sitt arbete ordentligt. I värsta fall har de äldre inte fått sina måltider och de har inte kunnat hjälpas upp ur sängen.

Till följd av lagändringen behövs många fler yrkeskunniga arbetstagare i branschen under de närmaste åren. Social- och hälsovårdsministeriet gav i oktober 2019 sitt förslag om hur vårdardimensioneringen inom äldreomsorgen borde skrivas in i lagen. Enligt ministeriet kan vårdbiträden räknas in i dimensioneringen på 0,7 vårdare. Detta underlättar äntligen situationen för närvårdarnas etiska belastning som de har upplevt till följd av brådskan i arbetet.

– Tack vare vårdbiträdena kan närvårdarna effektivare använda sin arbetstid för det egentliga äldreomsorgsarbetet. Vårdbiträdena stöder åldringarna till exempel då det gäller att komma ut, spenderar tid med dem och hjälper med måltider och hygien.

Niemi-Laine kräver att en jämn och kvalitativ utbildning av vårdbiträden inleds omedelbart.

– Utbildning av vårdbiträden och närvårdare ska införas.

Niemi-Laine påminner om att många yrkesproffs inom äldreomsorgen arbetar för en liten lön.

– Arbetsgivarna borde nu inse att lönerna måste höjas. Annars kommer det att bli svårt att i framtiden hitta yrkeskunnig personal. Nu är det dags att höja lönerna.

Mer information:
JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772