Föreningarnas webbplatser och konton på sociala medier

Många av JHL:s föreningar har egna webbplatser och kanaler på sociala medier.

Här finns anvisningar för hur man kan öppna ett konto på sociala medier för din förening.

Anvisningar till föreningarna för öppnande av ett konto på sociala medier

Tips för föreningsverksamhet på sociala medier

Med blanketten nedan kan din förening meddela sina webbplats och kanal på sociala medier till JHL. Föreningarnas webbplatser och kanaler på sociala medier finns uppräknade här.

Meddela föreningens kanal på sociala medier

  • Meddela t.ex. föreningens webbplats eller länk till kanal på Facebook eller Instagram. Om du vill meddela flera kanaler, fyll i också följande fält.
  • Här kan du t.ex. meddela om din kanal på sociala medier byter namn eller om du stängt ner en tidigare kanal.
    Genom att skicka denna blankett begär du att JHL lägger till din förenings kanal på sociala medier på denna webbsida. Föreningen ansvarar för innehållet på den egna föreningens kanal på sociala medier. Jag försäkrar att föreningen tar ansvar för innehållet på föreningens webbplats och kanal på sociala medier.