Satu Väänänen har redan länge lidit av doftöverkänslighet I värsta fall kan doftöverkänsligheten bli ett hinder för ett normalt liv och tvinga till arbetsplatsbyte

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/doftoverkanslighet-kan-i-varsta-fall-tvinga-till-arbetsplatsbyt/

Satu Väänänen har redan länge lidit av doftöverkänslighet I värsta fall kan doftöverkänsligheten bli ett hinder för ett normalt liv och tvinga till arbetsplatsbyte