Hälsoinspektör Mari Rantala: Förr har många känt att vi är ett hot mot verksamheten, men nu ringer de och frågar när jag ska komma nästa gång

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/halsoinspektor-mari-rantala-forr-har-manga-kant-att-vi-ar-ett-hot-mot-verksamheten-men-nu-ringer-de-och-fragar-nar-jag-ska-komma-nasta-gang/

Hälsoinspektör Mari Rantala: Förr har många känt att vi är ett hot mot verksamheten, men nu ringer de och frågar när jag ska komma nästa gång