Jenny Winstén har fem utbildningar och en mångsidig arbetshistoria: ”Många känner bitterhet över det de gör, sådan vill jag inte bli”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/jenny-winsten-har-fem-utbildningar-och-en-mangsidig-arbetshistoria-manga-kanner-bitterhet-over-det-de-gor-sadan-vill-jag-inte-bli/

Jenny Winstén har fem utbildningar och en mångsidig arbetshistoria: ”Många känner bitterhet över det de gör, sådan vill jag inte bli”