Kenneth Lindroos återvände till sin tonårshobby: ”Det lönar sig att börja som ung om man vill bli riktigt bra”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/kenneth-lindroos-atervande-till-sin-tonarshobby-det-lonar-sig-att-borja-som-ung-om-man-vill-bli-riktigt-bra/

Kenneth Lindroos återvände till sin tonårshobby: ”Det lönar sig att börja som ung om man vill bli riktigt bra”