Luis ”Lito” Calderon låg i koma och fick dödsdom av läkare:”Jag bestämde mig för att ta ut allt av den tid jag har kvar”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/luis-lito-calderon-fick-dodsdom-av-lakarejag-bestamde-mig-for-att-ta-ut-allt-av-den-tid-jag-har-kvar/

Luis ”Lito” Calderon låg i koma och fick dödsdom av läkare:”Jag bestämde mig för att ta ut allt av den tid jag har kvar”