Pepita Ehrnrooth-Jokinen guidade John Travolta: ”Det är en av få gånger jag blivit darrig i knäna på jobbet”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/pepita-ehrnrooth-jokinen-guidade-john-travolta-det-ar-en-av-fa-ganger-jag-blivit-darrig-i-knana-pa-jobbet/

Pepita Ehrnrooth-Jokinen guidade John Travolta: ”Det är en av få gånger jag blivit darrig i knäna på jobbet”