Vasa hovrätt dömde Röda Korset för olaga uppsägning av JHL-medlem:Resul Erdal är optimistisk men firar först när domen vunnit laga kraft

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/vasa-hovratt-domde-roda-korset-for-olaga-uppsagning-av-jhl-medlemresul-erdal-ar-optimistisk-men-firar-forst-nar-domen-vunnit-laga-kraft/

Vasa hovrätt dömde Röda Korset för olaga uppsägning av JHL-medlem:Resul Erdal är optimistisk men firar först när domen vunnit laga kraft