Förhandlingsgurun Harri Gustafsberg ger 8 tuffa tips: Så här övertalar du såväl en argsint tonåring som motparten i kollektivavtalsförhandlingar

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/forhandlingsgurun-harri-gustafsberg-ger-8-tuffa-tips-sa-har-overtalar-du-saval-en-argsint-tonaring-som-motparten-i-kollektivavtalsforhandlingar/

Förhandlingsgurun Harri Gustafsberg ger 8 tuffa tips: Så här övertalar du såväl en argsint tonåring som motparten i kollektivavtalsförhandlingar