Åländska Susanna Kronlund är röstdrottning i Egentliga Finland: Fyra svenskspråkiga valdes till JHL:s representantskap

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/alandska-susanna-kronlund-ar-rostdrottning-i-egentliga-finland-fyra-svensksprakiga-valdes-till-jhls-representantskap/

Åländska Susanna Kronlund är röstdrottning i Egentliga Finland: Fyra svenskspråkiga valdes till JHL:s representantskap