5 tips på hur du kan stöda en arbetskamrat: Att göra bort sig känns smärtsamt och skamligt, men en bra arbetsgemenskap kan hjälpa en vidare

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/5-tips-pa-hur-du-kan-stoda-en-arbetskamrat-att-gora-bort-sig-kanns-smartsamt-och-skamligt-men-en-bra-arbetsgemenskap-kan-hjalpa-en-vidare/

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/5-tips-pa-hur-du-kan-stoda-en-arbetskamrat-att-gora-bort-sig-kanns-smartsamt-och-skamligt-men-en-bra-arbetsgemenskap-kan-hjalpa-en-vidare/