Arbetarskyddsfullmäktige för personalens talan och påtalar säkerhetsrisker: Roger Tengström har rätt att avbryta farligt arbete – och det har han också gjort

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/arbetarskyddsfullmaktige-for-personalens-talan-och-patalar-sakerhetsrisker-roger-tengstrom-har-ratt-att-avbryta-farligt-arbete-och-det-har-han-ocksa-gjort/

Arbetarskyddsfullmäktige för personalens talan och påtalar säkerhetsrisker: Roger Tengström har rätt att avbryta farligt arbete – och det har han också gjort