Förtroendemän och anställda föreslås få bättre tillgång till information: Avlägsnas lönediskriminering eller är personlig preferens viktigare än kompetens?

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/fortroendeman-och-anstallda-foreslas-fa-battre-tillgang-till-information-avlagsnas-lonediskriminering-eller-ar-personlig-preferens-viktigare-an-kompetens/

Förtroendemän och anställda föreslås få bättre tillgång till information: Avlägsnas lönediskriminering eller är personlig preferens viktigare än kompetens?