JHL:s avtalsförhandlingar inleds: Förbundet eftersträvar kännbara löneförhöjningar till alla och ger 4 tips för lokalt avtalande

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/jhls-avtalsforhandlingar-inleds-forbundet-efterstravar-kannbara-loneforhojningar-till-alla-och-ger-4-tips-for-lokalt-avtalande/

JHL:s avtalsförhandlingar inleds: Förbundet eftersträvar kännbara löneförhöjningar till alla och ger 4 tips för lokalt avtalande