Demonstrationen samlade trupperna på torget men HST:s bolagiseringsbeslut bestod – Personalen krävde att deras förmåner bibehålls och vill ha representation i bolagets styrelse

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/demonstrationen-samlade-trupperna-pa-torget-men-hsts-bolagiseringsbeslut-bestod-personalen-kravde-att-deras-formaner-bibehalls-och-vill-ha-representation-i-bolagets-styrelse/