JHL:s representantskap förberedde sig för tiden efter coronaepidemin: Förbundet måste aktivt försvara arbetstagarna då avtalskartan ritas om

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/jhls-representantskap-forberedde-sig-for-tiden-efter-coronaepidemin-forbundet-maste-aktivt-forsvara-arbetstagarna-da-avtalskartan-ritas-om/

JHL:s representantskap förberedde sig för tiden efter coronaepidemin: Förbundet måste aktivt försvara arbetstagarna då avtalskartan ritas om