Flera barnskötare, barnträdgårdslärare och elevassistenter får fast anställning i Malax: ”En del har varit visstidsanställda i tio år”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/flera-barnskotare-barntradgardslarare-och-elevassistenter-far-fast-anstallning-i-malax-en-del-har-varit-visstidsanstallda-i-tio-ar/

Flera barnskötare, barnträdgårdslärare och elevassistenter får fast anställning i Malax: ”En del har varit visstidsanställda i tio år”