Arbetslivet erbjuder gemenskap, bygger upp självkänslan och ger livet innehåll – Psykisk ohälsa har hög prislapp

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/arbetslivet-erbjuder-gemenskap-bygger-upp-sjalvkanslan-och-ger-livet-innehall-psykisk-ohalsa-har-hog-prislapp/

Arbetslivet erbjuder gemenskap, bygger upp självkänslan och ger livet innehåll – Psykisk ohälsa har hög prislapp