Avgående regionchefen Rune Takamaa efterfrågar mer organiseringsarbete: “Förbundet ska vara relevant för flera språkgrupper”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/avgaende-regionchefen-rune-takamaa-efterfragar-mer-organiseringsarbete-forbundet-ska-vara-relevant-for-flera-sprakgrupper/

Avgående regionchefen Rune Takamaa efterfrågar mer organiseringsarbete: “Förbundet ska vara relevant för flera språkgrupper”