Familjedagvårdare, anstaltsvårdare, elevassistenter och många andra: Så här stiger lönerna efter avtalsförhandlingarna – Hur många familjepizzor räcker löneförhöjningarna till?

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/familjedagvardare-anstaltsvardare-elevassistenter-och-manga-andra-sa-har-stiger-lonerna-efter-avtalsforhandlingarna-hur-manga-familjepizzor-racker-loneforhojningarna-till/