Livsmedelsverket börjar testa coronaprover – JHL-medlemmarna Tiina Peltonen och Merja Hautala deltog i förberedelserna: ”Äntligen får vi börja”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/livsmedelsverket-borjar-testa-coronaprover-jhl-medlemmarna-tiina-peltonen-och-merja-hautala-deltog-i-forberedelserna-antligen-far-vi-borja/

Livsmedelsverket börjar testa coronaprover – JHL-medlemmarna Tiina Peltonen och Merja Hautala deltog i förberedelserna: ”Äntligen får vi börja”