Kan arbetsgivaren tvinga mig stanna hemma eller ställa in min semester? – 9 + 1 frågor om coronaviruset och arbetstagarens rättigheter

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/kan-arbetsgivaren-tvinga-mig-stanna-hemma-eller-stalla-in-min-semester-7-1-fragor-om-coronaviruset-och-arbetstagarens-rattigheter/

Kan arbetsgivaren tvinga mig stanna hemma eller ställa in min semester? – 9 + 1 frågor om coronaviruset och arbetstagarens rättigheter