Vasa sjukvårdsdistrikt blir välfärdsområde och tar över social- och hälsovård – Kommuner tvekar med att överlåta verksamhet

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/vasa-sjukvardsdistrikt-blir-valfardsomrade-och-tar-over-social-och-halsovard-kommuner-tvekar-med-att-overlata-verksamhet/

Vasa sjukvårdsdistrikt blir välfärdsområde och tar över social- och hälsovård – Kommuner tvekar med att överlåta verksamhet