Om det blivit fel i lönen kan det ta timmar rätta till: Jing Li och hennes kolleger löser problemen datorn inte klarar av

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/om-det-blivit-fel-i-lonen-kan-det-ta-timmar-ratta-till-jing-li-och-hennes-kolleger-loser-problemen-datorn-inte-klarar-av/

Om det blivit fel i lönen kan det ta timmar rätta till: Jing Li och hennes kolleger löser problemen datorn inte klarar av