Våldsam brukare skickade över 900 dödshot till Tiina Koski: ”Det var tungt att göra polisanmälan om en person med intellektuell funktionsnedsättning”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/valdsam-brukare-skickade-over-900-dodshot-till-tiina-koski-det-var-tungt-att-gora-polisanmalan-om-en-person-med-intellektuell-funktionsnedsattning/

Våldsam brukare skickade över 900 dödshot till Tiina Koski: ”Det var tungt att göra polisanmälan om en person med intellektuell funktionsnedsättning”