Sjundeås nya assistenttitel väcker ont blod – Kommunen hotade säga upp arbetstagare som inte undertecknar avtal

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/sjundeas-nya-assistenttitel-vacker-ont-blod-kommunen-hotade-saga-upp-arbetstagare-som-inte-undertecknar-avtal/

Sjundeås nya assistenttitel väcker ont blod – Kommunen hotade säga upp arbetstagare som inte undertecknar avtal