Lotta Söderlund trollbinder barnen vid naturen – ”Fiskaren kan bli väldigt ledsen på sälen om den har stulit fisk”

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/lotta-soderlund-trollbinder-barnen-vid-naturen-fiskaren-kan-bli-valdigt-ledsen-pa-salen-om-den-har-stulit-fisk/

Lotta Söderlund trollbinder barnen vid naturen – ”Fiskaren kan bli väldigt ledsen på sälen om den har stulit fisk”