Den bistra verkligheten i Sverige: Privatanställda inom äldreomsorg tjänar betydligt mindre än de kommunala och arbetsförhållandena är sämre

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/den-bistra-verkligheten-i-sverige-privatanstallda-inom-aldreomsorg-tjanar-betydligt-mindre-an-de-kommunala-och-arbetsforhallandena-ar-samre/

Den bistra verkligheten i Sverige: Privatanställda inom äldreomsorg tjänar betydligt mindre än de kommunala och arbetsförhållandena är sämre