JHL:s branschchef Håkan Ekströms hälsningar på representantskapsmötet:”Strejken var lyckad – medlemmarnas roll var avgörande

https://motiivilehti.fi/sv/lehti/artikkeli/jhls-branschchef-hakan-ekstroms-halsningar-pa-representantskapsmotetstrejken-var-lyckad-medlemmarnas-roll-var-avgorande/

JHL:s branschchef Håkan Ekströms hälsningar på representantskapsmötet:”Strejken var lyckad – medlemmarnas roll var avgörande