Påverkan

Framtidens arbetsliv

Hur går det för arbetsmarknaden när Finlands befolkning grånar och minskar? Vem sköter din mormor om 30 år? JHL:s färska utredning om befolkningsstrukturen söker lösningar på arbetskraftsbristen i Finland.

Ett bättre arbetsliv

JHL eftersträvar ett rättvist arbetsliv där arbetstagarna har faktiska möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. Med de här metoderna uppnår vi målet.

OBS! NÄR DEN HÄR SIDAN ÄR ÖVERSATT PÅ RIKTIGT: TA BORT UUDELLEENOHJAUS FRÅN DEN HÄR SIDAN TILL https://www.jhl.fi/sv/aktuellt/