JHL påverkar

Samhällspåverkan är en viktig del av fackförbundet JHL:s verksamhet. Påverkan stöder till vår grunduppgift: att förbättra våra medlemmars ställning i arbetslivet och samhället samt ta hand om dem.    

För JHL innebär samhällspåverkan att vi påverkar det politiska beslutsfattandet och tjänstemannaberedningen, men även den allmänna opinionen och medierna. Vi vill inte enbart påverka riksomfattande frågor som hanteras av regeringen, riksdagen och ministeriernas tjänstemän, utan vi vill synas även inom välfärdsområdena och i kommunerna. Med detta arbetar förbundets sakkunniga, regionkontor och föreningar.

Vill du veta vad du som JHL-medlem kan göra? Läs mer på sidan Delta.

Sakkunnig påverkan

Det viktigt att arbetslivslagstiftningen och arbetslivets övriga normer är i skick om vi vill förbättra våra medlemmars anställningsvillkor och arbetsförhållanden. Därför måste JHL vara på plats där lagar stiftas och även presentera sina synpunkter för beslutsfattare inom välfärdsområdena och i kommunerna. Arbetstagarnas röst måste höras i samhället. 

Vår påverkan är databaserad. Vi baserar våra ställningstaganden på undersökningar samt på våra medlemmars erfarenheter och synpunkter om arbetslivet. 

Vi tar ställning till större samhällsfrågor bl.a. via valprogram och målsättningar för regeringsprogrammet. Mer detaljerade frågor diskuterar vi i våra utlåtanden, som vi riktar till exempelvis tjänstemän och riksdagsutskott. I frågor som är viktiga för oss träffar vi beredare och beslutsfattare redan innan beslut fattas, på såväl nationell som regional och kommunal nivå.

Vi kommunicerar om våra ståndpunkter även via

  • pressmeddelanden
  • politiska rekommendationer utgående från undersökningar och utredningar
  • våra sakkunnigas bloggar
  • diskussion i sociala medier. 

All central information publiceras öppet här på vår webbplats. Informationen är mestadels på finska, men vi eftersträvar att översätta det viktigaste även till svenska.