JHL-bonuspris

JHL-bonuspris är ett system med vilket JHL belönar sina medlemmar för aktiv och framgångsrik medlemsrekrytering.

Vem som helst som är JHL-medlem kan bli medlemsrekryterare och förtjäna fina bonuspris. Du som är JHL-medlem kan genast bli medlemsrekryterare.

Läs mer om hur du kan bli medlemsrekryterare på sidan Medlemsrekrytering.

Lyckad medlemsrekrytering – fina bonuspris

JHL belönar dig för aktiv och framgångsrik medlemsrekrytering.

Du får 30 poäng för varje ny medlem som betalar medlemsavgift som du rekryterar och 12 poäng för varje studerandemedlem. Med poängen du förtjänat kan du lösa in olika produkter från JHL-bonuspris.

Även om du inte ännu är medlemsrekryterare kan du kolla in bonusprisen på sidan JHL-bonuspris. Använd följande inloggningskoder:

användarnamn: JHLtesti
lösenord: JHLbonukset

Om du rekryterar en ny ordinarie medlem, skrivs poängen in i dina uppgifter i JHL-bonuspris då den nya medlemmen betalat sin första medlemsavgift. För studerandemedlemmars del skrivs poängen in genast.

Du ser din poängsituation i JHL-bonuspris och kan genast lägga in din prisbeställning. Poänguppgifterna uppdateras en gång i månaden i JHL-bonuspris.

På sidan finns också anvisningar och kontaktuppgifter där du vid behov får mer information.

Om du som medlemsrekryterare får problem med poängen, ta kontakt per e-post på adressen kannustimet@jhl.fi.

Bekanta dig med reglerna för JHL-bonuspris.  I reglerna framkommer hur poängen flyter in och hur värdefulla de är.