Kurskalender

Öka ditt kunnande och bekanta dig med yrkesproffs inom din egen bransch! Du kan anmäla dig till JHL:s egna kurser via Medlemsservice 24h. Du hittar noggrannare anvisningar på sidan anmälning till kurser.

Nedan en länk till den tryckta kurskalendern. De svenska kurserna hittas på sidorna 48-49. Aktuell information finns i kurskalendern på nätet.

JHL:s kurskalender 2019 (pdf, 7 MB)