Kompletteringskurs för förtroendemän 3 dagar

Kursen riktar sig till förtroendemän inom kommunsektorn och välfärdsområdena. På kursen behandlas aktuellt från arbetsmarknaden, avtalsläsning och fördjupning i de kommunala  kollektivavtalen, styrka från intressebevakningen