Fortsättningskurs inom arbetarskydd, 5 dagar

Fortsättningskursen är riktad till arbetarskyddsfullmäktige, -vicefullmäktige, arbetarskyddsombud, arbetarskyddschefer, samt till medlemmar och vicemedlemmar i arbetarskydds-kommissionen eller motsvarande samarbetskommissioner på arbetsplatsen. På kursen fördjupar vi oss i arbetarskyddsfrågor.