Gå till innehållet

Ungdomsarbetet handlar om att växa upp tillsammans med den unga

– Sanna Pihakivi

Europeiska unionen har utsett år 2022 till ett temaår för unga. Unga har drabbats hårt av coronavirusets påföljder och behöver nu stöd och trygga vuxna i sin vardag. Temaåret är därför även ett utmärkt tillfälle att visa uppskattning för professionella ungdomsarbetare, som utför sitt arbete bland de unga med stor omtanke. Vad innebär ungdomsarbete egentligen?

Ungdomars mentala hälsa har lidit mycket av coronakrisen. En stor andel av de unga har haft det svårt under distansundervisningen och isoleringen. De har upplevt ensamhet, ångest och känslor av hopplöshet. För att Europaåret för unga ska nå ungdomars vardag och verklighet behöver de unga pålitliga vuxna och hälsofrämjande faktorer i sitt liv. Här har professionella ungdomsarbetare en avgörande roll.

Stjärnproffsen inom ungdomsarbetet kan beskrivas med flera ord:

  • genuin
  • ansvarsfull
  • pålitlig
  • fördomsfri
  • förstående
  • tålmodig.

I fokus för ungdomsarbetet är alltid den unga, en värdefull individ med egna tankar, känslor och egenskaper. Inom ungdomsarbetet bryr vi oss om alla unga, allt som gäller unga och allt som intresserar unga. Vi handleder också unga att bry sig om sig själva, varandra och sin omgivning.

Vad gör en ungdomsarbetare?

En ungdomsarbetare är ett utbildat proffs vars arbete, val, utvecklingsarbete och planering styrs av ungdomslagens målsättningar och värderingar. Ungdomsarbetare planerar, genomför och bedömer olika projekt, och utvecklar sitt eget arbete och sin arbetsgemenskap. Arbetet är rörligt, uppsökande, förebyggande och korrigerande. De mångsidiga arbetsuppgifterna kräver olika färdigheter och en förmåga att vara bland unga.

Ungdomsarbetare finns där de unga finns. Med andra ord ser man dem bland annat i skolor och i sociala medier. Ungdomsarbetare samtalar, hjälper och stöder – de erbjuder de unga en möjlighet till en trygg och konfidentiell vuxenkontakt.

Vi måste satsa på ungdomsarbete

Det läggs höga förväntningar på ungdomsarbetet, men trots det allokeras området otillräckliga resurser. Kommunernas och församlingarnas ekonomiska situation, minskande statsunderstöd och möjligheten till projektfinansiering är stora faktorer som påverkar sysselsättningen inom ungdomsarbetet. Just nu borde vi satsa på ungdomsarbetets olika funktioner och arbetsformer, eftersom en stor del av de unga inte mår så bra som vi skulle önska i spåren av coronaviruset. Europeiska unionens mål är att beakta frågor som är viktiga för unga i synnerhet nu under Europaåret för unga.

Med ihärdigt, mänskligt arbete bland de unga, gemensam verksamhet och handledning i livshantering kan vi uppnå betydande förändringar.

Hur löser en ungdomsarbetare problem?

Ungdomsarbetare arbetar enligt yrkesetiska anvisningar. De känner igen ungdomars olika behov och använder sina kunskaper för att stöda och handleda de unga i vardagslivets svall. En ungdomsarbetare beaktar även sin roll som en vuxen förebild för unga. Hen har tid att vara tillgänglig när de unga behöver det. Inom ungdomsarbetet ses ungdomarna som individer, men också som medlemmar av en grupp. Ungdomsarbetare stöder de ungas framtidstro med sin yrkeskunskap och sina handlingar.

Unga måste få vara unga. En trygg miljö med närvarande vuxna ger unga mod att växa, lyckas och misslyckas. Ungdomar måste få ha sin egen genuina identitet utan orimliga krav. Ungdomsarbetare handleder unga att söka lösningar på problem och fördomar på ett positivt sätt. De uppmuntrar unga att fatta beslut om sina liv och hjälper dem hitta sin egen plats i ett instabilt samhälle.

Ungdomsarbetet är de ungas röst i samhället. Låt oss vara lyhörda för det.