Gå till innehållet

Statens förhandlingar fortsätter

Statens huvudavtalsorganisationer har sagt upp statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Det löper ut 28.2.2023. Avtalsparterna har kommit överens om att fortsätta förhandlingarna nästa vecka.

Tjänstemännen och arbetstagarna representeras i statens kollektivavtalsförhandlingar av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivarparten representeras av Statens arbetsmarknadsverk.

Mer information:

Avtalsexpert Erika Mattsson, 0400 461 411
Ansvarig avtalsexpert Harri Turunen, 050 461 9303