Gå till innehållet

Det kommunala huvudavtalet tillämpas fortfarande, uppsägningstid sex månader

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU sade upp det kommunala huvudavtalet onsdagen den 11 maj. Uppsägningstiden för huvudavtalet är sex månader, och alla delar av avtalet följs och tillämpas under denna tid. Reglementet gäller alla avtalsparter.

Det kommunala huvudavtalet innehåller bestämmelser bland annat om hur lokala avtal ingås och hur konflikter löses. Dessa paragrafer följs som normalt precis som hittills. I det här skedet finns det ingen orsak att ändra praxis på arbetsplatserna.

Huvudavtalet sades upp eftersom dess innehåll är i behov av ändringar. Ändringarna behövs på grund av välfärdsområdena som påbörjar sin serviceproduktion i början av 2023.  Det gamla huvudavtalet måste sägas upp för att ett nytt ska kunna ingås.  FOSU:s anmälan om uppsägning innebär att avtalet upphör att gälla för alla parter. Även JHL anser att uppsägningen av avtalet är en nödvändig avtalsteknisk åtgärd.

Förhandlingar om det nya huvudavtalet har förts under hela våren som en del av kommunsektorns avtalsförhandlingar. Inget förhandlingsresultat har ännu uppnåtts.

Fackförbundet JHL informerar sina lokala förhandlare när nya lösningar nås i frågan om huvudavtalet.