Gå till innehållet

JHL har börjat skicka ut betalningsreferenser för år 2022

Vi har börjat skicka ut betalningsreferenser till arbetsgivare och de JHL-medlemmar som själva betalar sin medlemsavgift.

JHL har börjat skicka ut betalningsreferenser för år 2022. Referenserna skickas ut till arbetsgivarna och de JHL-medlemmar som själva betalar sin medlemsavgift, eller vars avtal om medlemsavgiftsuppbörd JHL inte har fått från arbetsgivaren.

Pensionärsmedlemmarna och de som är över 70 får sina betalningsreferenser per post i slutet av januari 2022.