Gå till innehållet

JHL:s medlemmar önskar att förbundet håller fast vid anställningsvillkoren då klimatkrisen vänder världen upp och ner

Arbetsplatserna kan bromsa klimatkrisen genom att satsa på miljövänliga arbetssätt och arbetsredskap, säger JHL:s medlemmar i enkäten. Många är också beredda att köpa begagnat och minska sin köttkonsumtion för att bromsa klimatkrisen.

Fackförbundet JHL måste bevaka sina medlemmars anställningsvillkor då klimatkrisen omvälver arbetslivet. Detta framkommer i JHL:s enkät, som besvarades av drygt 300 medlemmar i förbundet.

64 procent av respondenterna anser att försvar av anställningsvillkoren är fackförbundets viktigaste uppgift när det gäller förberedelser för klimatkrisen. Endast en fjärdedel av respondenterna anser att det viktigaste är att framföra klimatfrågor vid kollektivavtalsförhandlingarna.

Arbetsplatserna kan bromsa klimatkrisen bäst genom att skaffa miljövänligare arbetsredskap och omforma arbetssätten i en miljövänligare riktning. 61 procent av respondenterna ansåg att de här är de effektivaste sätten att bromsa krisen.

Många är beredda att se över sin konsumtion

I enkäten framkom också att respondenterna själva är beredda att göra ändringar i sin vardag. 58 procent av respondenterna är beredda att minska sin köttkonsumtion medan 62 procent är beredda att köpa begagnade kläder och varor.

Medlemmarna gav också goda tips om klimatgärningar i enkäten. Man önskade bland annat följande:

  • ”Tips om små klimatgärningar på arbetsplatsen, sådana som också arbetsgivaren kan binda sig till.”
  • ”Framförhållning och kontinuerlig utbildning är i en nyckelposition för löntagaren.”
  • ”Information om klimatförändringen: effekter av den och orsaker till den. Förslag och intervjuer om fungerande praxis för att bromsa klimatförändringen.”
  • ”Klart och tydligt påverkansarbete mot arbetsgivarorganisationer eller direkt mot arbetsgivarna. Lobbning och eget exempel på minskning eller till och med totalstopp av utsläpp.”