Medlemsavgiften

Medlemskap i JHL är förmånligt eftersom medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. För förvärvsarbetande medlemmar är medlemsavgiften i JHL endast 1 % av lönen. I avgiften ingår en heltäckande intressebevakning och arbetslöshetsskydd. Bli medlem redan idag!

Som medlem i fackförbundet JHL  får du stöd, trygghet och råd i arbetslivet.

Bli medlem!

Använd kalkylatorn nedan för att räkna ut din medlemsavgift. Medlemsavgiften är exakt en procent av bruttoinkomsterna.

Du kan också räkna ut medlemsavgiften med formeln 1 x lönen/100. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. JHL meddelar automatiskt medlemsavgifterna till Skatteförvaltningen.

€/månad

Du kan betala medlemsavgiften antingen genom att be arbetsgivaren uppbära den direkt från lönen eller genom att betala den själv.

Du kan räkna ut den dagliga lönen genom att dividera din fulla lön med antalet arbetsdagar. Därefter kan du räkna ut medlemsavgiften med formeln ovan, eller med medlemsavgiftskalkylatorn. Medlemsavgift tas ut på all förskottsskattepliktig löneinkomst. Medlemsavgift betalas också för naturaförmåner, semesterpeng och semesterersättning.

Medlemsavgiftstak

JHL har tagit ett medlemsavgiftstak i användning från ingången av år 2022. Medlemsavgiftstaket är 600 euro per år.

Medlemsavgiften ska betalas på vanligt sätt även om summan av de sammanlagt betalda medlemsvgifterna skulle överskrida medlemsavgiftstaket.

JHL återbetalar den summa som överskrider medlemsavgiftstaket till medlemmen under följande års tid.

Medlemsavgifter år 2022 som överskrider medlemsavgiftstaket återbetalas under våren 2023. Anvisingar om hur du ska göra för att begära återbetalning ges i slutet av år 2022.

Arbetsgivaruppbörd

För att arbetsgivaren ska kunna ta ut medlemsavgiften direkt från lönen krävs att du fyller i ett uppbördsavtal. Du kan beställa ett förhandsifyllt uppbördsavtal från vår medlemsserviceMedlemsservicen fyller i dina uppgifter och skickar uppbördsavtalet till dig per post. Fyll i de resterande uppgifterna, underteckna blanketten och skicka den till din arbetsgivare.

Du kan också skriva ut avtalet för medlemsavgiftsuppbörd själv. Avtalet är din fullmakt om att medlemsavgiften tas ut från din lön. Avtalet är avsett för löneräknaren. Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till arbetsgivarens löneräknare. Löneräknaren skickar en kopia av blanketten till förbundet.

Anslutningsblankett och avtal om uppbörd av facklig medlemsavgift (pdf, 47 KB)

Anvisningar för löneräknaren

Om du betalar medlemsavgiften själv

Du kan betala dina medlemsavgifter via mittJHL  via din nätbank. Alternativt kan du beställa betalningsreferenser av medlemsservicen  för att betala medlemsavgiften själv.

Följande års betalningsreferenser sänds till de som betalar medlemsavgiften själv senast i januari.

Minimimedlemsavgift och medlemsavgiften för yrkesutövande medlemmar

Minimimedlemsavgiften tas ut av medlemmar som inte har löneinkomst eller därmed jämförbar inkomst, men som inte heller har rätt till avgiftsbefrielse. Minimimedlemsavgiften är 8 euro per månad, dvs. 96 euro per år.

Minimimedlemsavgift betalas av medlemmar som inte har löneinkomst eller som

  • är under 70 år och pensionerade
  • på permanent invalidpension
  • flyttar utomlands
  • är arbetslediga
  • är tjänstlediga
  • arbetar som au pair
  • avtjänar frihetsstraff
  • har ett ”sabbatsår”
  • arbetar som närståendevårdare.

Medlemsavgiften för pensionärsmedlemmar som fyllt 70 år är 5 euro per månad, dvs. 60 euro per år.

Pensionärsmedlemmar betalar från och med år 2020 sina medlemsavgifter en gång per kvartal. Förfallodag för den första raten är den 15 april.  Också övriga medlemmar som betalar minimimedlemsavgift betalar medlemsavgiften en gång per kvartal.

Beställ betalningsreferenserna för betalning av minimimedlemsavgiften genom att kontakta medlemsservicen. Betalningsreferenser skickas automatiskt till alla som betalar minimimedlemsavgift i januari.

Medlemsavgiften för yrkesutövande medlemmar är som förut 20 euro i månaden i fackförbundet JHL.