Medlemsavgiften

Medlemskap i JHL är förmånligt eftersom medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. För förvärvsarbetande medlemmar är JHL:s medlemsavgift 1,38 % av löneinkomsten före skatter. I avgiften ingår medlemskap i arbetslöshetskassan.

Använd kalkylatorn nedan för att räkna ut din medlemsavgift. Du kan också räkna ut medlemsavgiften med formel 1,38 x lönen/100.

Du kan räkna ut lönen per månad genom att dividera helhetslönen med antalet arbetsdagar. Med den kan du räkna ut medlemsavgiften med ovanstående formel eller medlemsavgiftskalkylatorn. Medlemsavgiften betalas på alla förskottsinnehållspliktiga förtjänstinkomster. Medlemsavgiften betalas också på naturaförmåner, semesterpeng och semesterersättning.

€/månad

Arbetsgivaruppbörd

För att arbetsgivaren ska kunna ta ut medlemsavgiften direkt från lönen krävs att du fyller i ett uppbördsavtal. Du kan beställa ett förhandsifyllt uppbördsavtal av medlemsservicen. Medlemsservicen fyller i dina uppgifter och skicker uppbördsavtalet till dig per post. Fyll i de resterande uppgifterna, underteckna blanketten och skicka den till din arbetsgivare.

Du kan också skriva ut uppbördsavtalet själv. Fyll i och underteckna blanketten och skicka den till din arbetsgivare.

Anvisningar för löneräknaren

Om du betalar medlemsavgiften själv

Du kan också betala medlemsavgiften själv via mittJHL via din nätbank. Alternativt kan du beställa betalningsreferenser av medlemsservicen för att betala medlemsavgiften själv.

Betalningsreferenserna för självbetalande medlemmar sänds till de som betalar medlemsavgiften själv senast i december.

Minimimedlemsavgift

Minimimedlemsavgiften tas ut av medlemmar som inte har löneinkomst eller därmed jämförbar inkomst, men som inte heller har rätt till avgiftsbefrielse. Minimimedlemsavgiften är 8 euro per månad, dvs. 96 euro per år.

Minimimedlemsavgift betalas av medlemmar som inte har löneinkomst eller som

  • är pensionerade eller på permanent invalidpension/sjukpension
  • flyttar utomlands
  • är arbetslediga
  • är tjänstlediga
  • arbetar som au pair
  • avtjänar frihetsstraff
  • har ett ”sabbatsår”
  • arbetar som närståendevårdare.

Beställ betalningsreferenserna för betalning av minimimedlemsavgiften genom att kontakta medlemsservicen. Betalningsreferenser skickas automatiskt till alla som betalar minimimedlemsavgift i januari.

Pensionärsmedlemmar betalar från och med år 2020 hela årets medlemsavgift en gång per kvartal. Förfallodag för den första raten är den 15 april. Övriga medlemmar som betalar minimimedlemsavgift betalar medlemsavgiften en gång per kvartal.

Läs mer och anslut dig som medlem.