Gå till innehållet

Främja jämlikhet, inte diskriminering

– Päivi Niemi-Laine

Var och en av oss har rätt till integritet på arbetsplatsen. Vi måste alla kunna vara oss själva, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Kontinuerlig diskriminering i vardagen tär lätt på självförtroendet, delaktigheten och identiteten.

Fördomar, rädslor och negativa stereotyper gentemot dem som är annorlunda samt en allmän svårighet att acceptera mångfald ökar risken för vardagsdiskriminering.

På sistone har vi sett rädslor och fobier växa, och de diskriminerande mekanismerna de föder riktar sig också mot sexuella minoriteter.

Att förebygga diskriminering och främja jämlikhet förutsätter att vi är medvetna om fenomenet.

För att bli av med rädslor och fördomar behöver vi mer människorättsfostran, mångfaldsutbildning och växelverkan mellan grupper. Vårt mål ska vara ett jämlikt samhälle där mångfald är en del av den finländska identiteten.

Jämlikhet föds inte endast av vackra tankar, och inte ens av lagstiftning, om det inte finns modiga människor som arbetar för att Finland och världen ska vara en bra plats för oss alla.

Idag ser vi allt hårdare attityder i hela Europa. Det är inte enbart fråga om negativa attityder gentemot invandrare, utan många andra minoritetsgrupper har fått sin del av kallduschen.

Ibland känns det som att samhällets empatiförmåga har försvagats. Det är lätt att falla in i tanken att framgång och välfärd hänger på ens egna val. Att sparka någon som är i en svagare position är lättare än att kritisera någon starkare.

Det är som att vi i modern tid har fått tillåtelse att tala om varandra på ett fult och stämplande sätt. Diskriminera de svaga och klappa oss själva på axeln för hur utmärkta vi är. Den vägen slutar inte väl.

Finland är i topp på flera internationella mätare. Vi är ett stabilt, välbärgat och tryggt land med låg korruption.

Våra medborgare är lika inför lagen. Men är vi lika inför varandra? Tyvärr inte.

I den partiella reformen av diskrimineringslagen är det viktigt att diskrimineringsombudsmannens tillsyn utökas till arbetslivet. Då kan vi mer effektivt ta tag i diskriminering. En metod kunde vara att göra en likabehandlingsplan obligatorisk även på arbetsplatser med under 30 arbetstagare.

Vi behöver fler rättsskyddsmedel som är tillgängliga med låg tröskel, och diskriminerings- och jämställdhetsnämndens tillsyn borde därför också utökas till arbetslivet. Ärendet kunde föras av offret, diskrimineringsombudsmannen eller en sammanslutning som främjar likabehandling så att offrets namn inte behöver nämnas. Offret borde kunna få kompensation.

Vi måste ha en gemensam vilja att främja jämlikhet och inte acceptera diskriminering. Det är därför viktigt att inte hålla tyst om rasism och diskriminering.

Vår vilja är en del av vår inre motivation. Den består av våra värderingar, gemensamma erfarenheter, tankar och känslor.

Med vilja kan vi påverka framtiden. Om man verkligen vill något måste man vara redo att arbeta för det. Viljan hjälper oss slutföra saker när det skulle vara lättare att ge upp.

Den gör oss modigare. Vilja är kraft.

En solig Pride-vecka till er alla! Ta hand om varann!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


*