Medlem, värva en medlem – och förtjäna bonus

Medlem, värva en medlem – och förtjäna bonus

Den vanligaste orsaken att inte tillhöra ett fackförbund är att ingen har frågat om man vill ansluta sig. Nu frågar vi. Rekommendera medlemskap och förtjäna JHL-bonuspoäng värda flera hundra euro.

På sidan Medlem, värva en medlem finns 7 + 1 tips för medlemsrekryteringen. Tillsammans är vi starkast!

Medlem, värva en medlem!