Ordentliga löner, bättre arbetstider

Ordentliga löner, bättre arbetstider

Under vårens kollektivavtalsförhandlingar siktar ditt fackförbund JHL på förbättringar i dina anställningsvillkor, oavsett om du arbetar i ett skolkök, på dagis eller bakom bussratten.

Lönerna måste höjas i synnerhet för yrken som är i en ogrundad lönegrop.

Läs mer om avtalsförhandlingarna